• news.cision.com/
  • Näringsdepartementet/
  • Näringsministern har utsett Mathias Tegnér till utredare i utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Näringsministern har utsett Mathias Tegnér till utredare i utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Report this content

Näringsminister Ibrahim Baylan har idag utsett riksdagsledamoten Mathias Tegnér som särskild utredare i utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart Företagares trygghetssystem som ska lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart.

- Utredningen är viktig för att bland annat öka förutsägbarheten i företagens trygghetssystem. Mathias Tegnér har en bakgrund från företagsvärlden och god kännedom om företagares villkor från sitt arbete som riksdagsledamot vilket gör honom väl lämpad att leda utredningen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Bakgrund

I utredningen ingår att lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. I utredningen ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Utredaren ska bland annat

  • utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, från ett handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering
  • utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen,
  • kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för de nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar,
  • göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Deluppdraget att utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen, ska redovisas i ett delbetänkande senast den 2 november 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 december 2021.

Mathias Tegnér är ledamot av Näringsutskottet och suppleant i bl.a. Socialförsäkringsutskottet samt Skatteutskottet. Mathias Tegnér är utbildad civilekonom och har tidigare varit chefsekonom på Hennes & Mauritz.
 

Tove Kullenberg
tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
E-post: tove.kullenberg@regeringskansliet.se