Näringsministern i panelsamtal på EU-valvaka

Söndag 26 maj deltar näringsminister Ibrahim Baylan vid stiftelsen Smarta Samtals EU-valvaka. Under valvakan medverkar näringsministern i ett panelsamtal tillsammans med representanter från akademi och näringsliv för att tala om EU:s framtid och valets konsekvenser för Sverige.

Tid: 26 maj 2019 kl. 20.00
Plats: AMF Fastigheters kontor, Regeringsgatan 59, Stockholm


För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.