Näringsministern inledningstalar vid Svensk Handels årsstämma

Report this content

Måndag 13 maj närvarar näringsminister Ibrahim Baylan vid Svensk Handels årsstämma. Näringsministern kommer att inleda årsstämman med att tala om handelns betydelse för Sverige och om hur politiken kan stötta och underlätta för handeln i tider av ökad globalisering och konkurrens.

Svensk Handel organiserar cirka 10.000 handelsföretag med 300.000 anställda och är en av de största medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Temat för årsstämman 2019 är ”att möta den globala konkurrensen”.

Kl. 13.00
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08

sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar: