Näringsministern inviger anläggning för avfallsrening i Vänersborg

Report this content

Tisdag 14 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Vänersborg för att delta vid invigningen av en konceptanläggning för återanvändning av restprodukter inom kemisk industri.

Bakom konceptanläggningen för cirkulär återvinning av flyktiga kolväten utan förbränning står bolaget CirChem. Anläggningen bidrar till Sveriges klimatmål om netto-noll utsläpp år 2045 och välkomnas av kemiindustrin tack vare dess möjligheter att minska de utsläpp som idag uppstår vid destruktion och förbränning av farligt avfall.

Näringsministern kommer innan invigningstal och bandklippning att tillsammans med företrädare för Vänersborgs kommun gå en rundtur på anläggningen.

Kl. 09.30
Plats: Wargön industriområde, Mälderistvägen 3, Vänersborg

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar: