Näringsministern reser till Karlskrona för att medverka vid Sveriges Innovationsriksdag

Report this content

Onsdag 8 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Karlskrona och konferensen Sveriges Innovationsriksdag för att tala om svensk innovations betydelse för Sverige.  

Sveriges Innovationsriksdag är en årlig tvådagarskonferens som arrangeras av branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks och som bjuder in aktörer från akademi, näringsliv och samhälle för att diskutera innovation och näringslivsutveckling. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019 är det Smarta Samhället och arrangeras i Blekinge.

Kl. 13.00
Plats: Brinova Arena, Björkholmskajen 3, Karlskrona

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar: