Naturnära jobb skapas i hela landet

Regeringen har nu beslutat om uppdraget hur satsningen Naturnära jobb ska genomföras. Hela landet omfattas och under hösten planeras 608 platser till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Ett syfte är att lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset.

I vårändringsbudgeten avsattes totalt 150 miljoner kr för Naturnära jobb 2020 för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen har nu givit uppdrag till Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen att bidra så att naturnära jobb skapas. Skogsstyrelsen ska samordna arbetet och myndigheterna har gjort en preliminär planering hur platserna fördelas över landet.

Satsningen är konkret och öppnar möjligheter för arbetslösa över hela landet. Jag är glad över att de inblandade myndigheterna så snabbt organiserat sig så att vi redan nu kan kompetensutveckla arbetslösa till bristyrken i de gröna näringarna och samtidigt utföra viktig natur- och skogsvårdande skötsel, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Satsningen syftar till att förbättra integrationen, utveckla kompetens och anställningsbarhet hos nyanlända och långtidsarbetslösa, lindra kompetensbrist i de gröna näringarna, stärka natur- och skogsvården samt främja friluftsliv, kulturmiljö, rekreation och turism, vilket ger ett mervärde för många människor.

Skogsvårdande skötsel kan exempelvis bidra till att minska spridningen av växtskadegörare såsom granbarkborre. I uppdraget ingår att ta fram metoder för kompetensutveckling inriktad på röjning och plantering i produktionsskogar, i syfte att öka deltagarnas anställningsbarhet så att de lättare kan matchas mot presumtiva arbetsgivare i bristyrken inom den gröna sektorn.

Åtgärder för värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald kan t.ex. inriktas på skötsel av naturreservat, upprustning av det statliga ledsystemet och bekämpning av invasiva främmande arter.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer om uppdraget och platsfördelningen på regeringen.se.

Prenumerera

Dokument & länkar