Ny kurs för landsbygden – för ett Sverige som håller ihop

Report this content

Regeringen har lagt om landsbygdspolitiken för att hela Sverige ska leva och vara del av samhällsbygget. Nu tar regeringen nästa steg för att sluta klyftan mellan land och stad när landsbygdspropositionen presenteras. Propositionen är en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Riktningen på landsbygdspolitiken innebär ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som nu förankras med riksdagen.

Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden satsar regeringen 1,5 miljarder mellan 2019–2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

- För mig är det viktigt att hela Sverige håller ihop och därför har vi lagt om riktningen för landsbygdspolitiken, säger statsminister Stefan Löfven. Det här är ett långsiktigt arbete men vi ska sluta klyftan mellan olika delar av landet och landsbygdspropositionen är ett viktigt verktyg.

Landsbygdspropositionen vilar i praktiken på två ben. Dels ett övergripande mål som förankras i riksdagen och därmed gäller för kommande regeringar. Detta skapar långsiktighet och borgar för en helhetssyn. Det andra benet är de konkreta satsningar som regeringen kommer att besluta om vid senare tillfällen och som bygger på de områden som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog.

- Jag är själv landsbygdsbo och jag vet att landsbygden har försakats av många tidigare regeringar, oavsett partifärg. Jag är stolt över att regeringen tar frågan om klyftan mellan stad och land på största allvar och ser till hela landets potential. Nu tar vi nästa steg i den här kursomläggningen. En landsbygdsproposition innebär att framtida regeringar inte kan ignorera landsbygden på det sätt som man har gjort tidigare, säger Sven-Erik Bucht.

De kommande årens satsningar kommer att fördela sig på följande sätt:

  • Näringsliv och företagande 430 mkr/år
  •  Innovation och kunskapsutveckling 49 mkr/år
  •  Utbildning 44 mkr/år
  •  Boende och transporter 105 mkr/år
  •  Kultur 22 mkr/år
  •  Norrlandsstödet 100 mkr/år

Detta ska läggas till de mångmiljardsatsningar som regeringen redan har gjort under mandatperioden som är viktiga för landsbygdernas utveckling. Några exempel är satsningarna på bredband, service på landsbygd, ökad statlig närvaro, lärcentra, livsmedelsstrategin.

Utöver landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om cirka 2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 som ska gå till 30 landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet. Regeringen har också fattat beslut om att utöka och permanenta driftstödet till lanthandlare.  

Ramen för landsbygdspropositionen, satsningen på lanthandlar och satsningen på landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet.

Länkar:

Faktablad: Mångmiljardsatsning för att förverkliga landsbygdskommitténs förslag
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/03/mangmiljardsatsning-for-att-forverkliga-landsbygdskommittens-forslag/

Faktablad: Några av regeringens övriga satsningar som särskilt berör svensk landsbygd
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/03/nagra-av-regeringens-ovriga-satsningar-som-sarskilt-beror-svensk-landsbygd/

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-sammanhallen-politik-for-sveriges-landsbygder/

Kontakt:

Jonatan Holst
Pressekreterare för statsminister Stefan Löfven
072-2278535
jonatan.holst@regeringskansliet.se

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar