Nytt startdatum för 4G-näten nära järnvägsspåren

I dag höll Näringsdepartementet ett möte tillsammans med mobil- och tågoperatörerna om samexistens mellan GSM-R och 4G-näten längs järnvägen. Vid mötet förklarade mobiloperatörerna och tågbranschens representanter att de är införstådda med PTS beslut att skyddsvillkoren ska fortsätta att gälla fram till den 30 juni 2016.  Det innebär att tågen kommer att kunna gå som vanligt efter den 1 juli 2015.

Enligt tillståndsvillkor som fastställdes 2011 har mobiloperatörerna haft rätten att från och med den 1 juli 2015 bygga ut och använda 900 MHz-bandet för mobilt bredband (4G) i full omfattning. Men eftersom näten bedöms störa ut tågens kommunikationssystem, GSM-R, behöver tågen först installera skyddsutrustning mot störande mobiltrafik i järnvägsfordonen. Skyddsutrustningen har tidigare inte varit tillåten enligt EU-lagstiftningen eller tillgänglig på marknaden.

– Det är positivt att alla parter tar sitt ansvar för att säkerställa att det går att åka tåg säkert och tryggt även efter 30 juni 2015 samt att möjligheterna till ännu bättre mobilkommunikation längs järnvägarna kan realiseras från och med den 1 juli 2016, säger Anna Johansson.

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska samordna arbetet genom att göra viktig information tillgänglig och följa upp tågoperatörernas arbete med att installera skyddsutrustning. Trafikverket ska kontinuerligt rapportera status till Regeringskansliet.

Näringsdepartementet tillsatte den 11 februari i år en styrgrupp bestående av representanter från tågoperatörerna, mobiloperatörerna, berörda myndigheter och tjänstemän från departementet. Syftet med gruppen är att hitta en samförståndslösning som alla parter kan ställa sig bakom.

Regeringen kommer fortsatt att ha tät dialog med berörda pater och följa utvecklingen av frågan.

Kontakt:
Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar