Nytt uppdrag till Skogsstyrelsen om enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård

Report this content

Regeringen ger Skogsstyrelsen nytt uppdrag att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom naturvård och markvård. Under 2020 ska myndigheten sträva efter att anställa personer för att utföra enklare arbetsuppgifter.

Skogsstyrelsen gjorde under 2018 ett mycket bra jobb med att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom ramen för projektet Naturnära jobb. Drygt 1 600 personer anställdes på myndigheten och utförde arbeten inom framförallt naturvård och förbättringar av friluftslivet.

Med anledning av det väl utförda arbetet ges Skogsstyrelsen i regleringsbrevet för 2020 återigen i uppdrag att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa för enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård. När så är möjligt ska extratjänster användas som anställningsform.

Arbetsförmedlingen ska bistå Skogsstyrelsen i detta arbete.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Regleringsbrev för budgetåret 2020
När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av året beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats. 

Regleringsbrev för 2020

Om budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket

Taggar: