Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare införs

Report this content

Regeringen har idag fattat beslut om att införa ett omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet gäller för perioden mars 2020 – februari 2021 och kommer att kunna sökas från och med den 29 mars. Omsättningsstödet till handelsbolag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ett omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare ska gälla för perioden mars 2020–februari 2021 och är uppdelat i flera stödperioder. Stödet kan sökas från och med att reglerna träder i kraft den 29 mars 2021.

Stödet riktar sig till handelsbolag (inklusive kommanditbolag), med minst en fysisk person som delägare, som har drabbats av ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

För stödperioderna mars-april 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 ska handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj 2020 och augusti–oktober 2020 är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni-juli 2020 är nivån 50 procent.  

För att stöd ska beviljas för perioden mars-oktober 2020 krävs att nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 200 000 kronor. Från och med november 2020 sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Kravet på lägsta nettoomsättning beräknas per delägare i handelsbolag.

För tiden mars-oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent av omsättningstappet. Från och med november 2020 lämnas stöd med 90 procent av omsättningstappet.

Maximalt stöd per fysisk person som är delägare är i snitt 24 000 kronor per månad. För perioderna mars-juli 2020 kan stöd lämnas med maximalt 120 000 kronor, för perioden augusti-oktober 2020 med maximalt 72 000 kronor och för perioderna november-december 2020 respektive januari-februari 2021 med maximalt 48 000 kronor per period.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stödet. Ansökan görs på Boverkets webbplats.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

För företag som vill ansöka om stödet
Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om omsättningsstödet till handelsbolag. På respektive länsstyrelses webbplats finns mer information om hur man går tillväga för att ansöka om stödet.
 - Länsstyrelsen.se

Samlad information för företagare
regeringen.se/omsattningsstod kan man läsa mer om omsättningsstödet till handelsbolag, och på regeringen.se/foretag finns samlad information om samtliga åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Dokument & länkar