Omsättningsstöden förlängs för maj och juni

Report this content

För att rädda fler jobb och företag kommer omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare att förlängas med månaderna maj och juni 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccinet får effekt i samhället.

Förlängningen av omsättningsstöden innebär att stöden nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader. Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stöden ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Maximalt stöd per enskild näringsidkare respektive fysisk person som delägare i handelsbolag är i snitt 24 000 kronor per månad.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare går för närvarande att söka för perioden augusti 2020–februari 2021. Omsättningsstöd för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för perioden mars 2020–februari 2021 kommer att gå att söka från den 29 mars. Regeringen arbetar för att stöden för perioden mars–juni 2021 ska gå att söka så snart som möjligt.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Mer om omsättningsstöden
 www.regeringen.se/omsattningsstod finns mer information, inklusive frågor och svar, om omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Samlad information för företagare
www.regeringen.se/foretag finns samlad information om samtliga åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
 

Taggar: