Översyn av områdesindelningen för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att se över områdesindelningen för det nationella stödet och kompensationsstödet till jordbruket i norra Sverige. Eventuella förslag till förändringar ska leda till en högre måluppfyllelse och samtidigt beakta behovet av långsiktig stabilitet inom jordbrukspolitiken.

Målsättningen med det nationella stödet är att upprätthålla produktionsnivåerna för jordbruket i norra Sverige. Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för produktion. Utformningen av kompensationsstödet och norrlandsstödet har nyligen ändrats och förändringen medförde förändrade stödnivåer för många gårdar.

Jordbruksverket ska nu utvärdera stödområdesindelningen och om det finns skäl för det föreslå en mer representativ områdesindelning. En bättre utformning av jordbrukspolitiken, som leder till en högre måluppfyllelse, är ett viktigt steg i regeringens arbete för att nå målen för den svenska livsmedelsstrategin.

– Förändringen som genomförts under nuvarande programperiod medförde förändrade stödnivåer för många gårdar. För regeringen är det angeläget att utformningen bidrar till rättvisa villkor för jordbruken i hela Sverige och det är därför viktigt att följa upp hur stöden har fallit ut och se om det finns skäl och möjlighet att göra någon ändring till nästa programperiod som börjar efter 2020, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2019.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.