Peter Eriksson vill se ny bo- och byggmodell

Report this content

I morgon, onsdag den 25 april, fortsätter bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson sin Tysklandsvistelse med att besöka städerna Stuttgart och Tübingen i Baden-Württemberg

Dagen inleds i Stuttgart med att Peter Eriksson träffar Baden-Württembergs regeringschef Winfried Kretschmann för att prata om delstatens arbete med hållbart byggande, digital infrastruktur, AI och stadsutveckling.

I Tübingen träffar bostadsministern stadens överborgmästare Boris Palmer och byggborgmästare Cord Soehlke för att diskutera Tübingens arbete med byggemenskaper som verktyg i stadsutvecklingen.  

Om byggemenskaper
Inspirationen kommer från Tyskland där s.k. ”Baugemeinschaften” eller ”Baugruppen” i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. Även i Sverige finns enstaka exempel på byggemenskaper. Drivkrafterna för att vilja vara en del av en byggemenskap kan variera. Det kan handla om att vilja bo tillsammans, om bostadens utformning, om ekologiskt byggande, om hur man vill bo som äldre – eller om att vilja behålla vinsterna från att bygga i attraktiva lägen själv. För samhället kan byggemenskaper vara ett sätt att åstadkomma ett intressantare och mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet.  

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar