Pressinbjudan: Ägarsamordning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Regeringen har i dag den 18 april tagit emot en begäran om ägarsamordning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet från Vattenfalls styrelse. Mikael Damberg finns tillgänglig för kommentarer  i dag kl. 14:00 på Bella Venezia, Rosenbad.

Vattenfallkoncernen är i dag hel- eller delägare till de fyra brunkols­eldande kraftverken Schwarze Pumpe, Lippendorf, Boxberg och Jänschwalde i Tyskland, belägna i delstaterna Brandenburg och Sachsen. Koncernen äger även brunkolsgruvorna som förser tre av dessa kraftverk med bränsle. Vattenfalls styrelse beslutade den 29 oktober 2014 att utreda olika strategiska alternativ för den tyska brunkolsverksamheten i syfte att skapa en ny hållbar ägarstruktur. Vattenfall annonserade den 22 september 2015 ut de aktuella tillgångarna för försäljning.

- Regeringen i dag har tagit emot en begäran om ägarsamordning från Vattenfalls styrelse med anledning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet, säger Mikael Damberg.

- Det är positivt att Vattenfall har genomfört en transparent process där alla potentiella intressenter har haft möjlighet att visa sitt intresse. Vi kommer nu att analysera den transaktion som Vattenfalls styrelse har föreslagit och återkommer uppskattningsvis inom ett par månader när vi har tagit ställning, fortsätter Mikael Damberg.

Mikael Damberg finns tillgänglig för kommentarer kl. 14:00 på Bella Venezia, Rosenbad.

Tid: 18 april kl. 14.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Ta med presslegitimation. Inpassering via kopparporten.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar