Regeringen beslutar att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen

Regeringen har idag beslutat att Skogsstyrelsen ska avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen som regeringen tidigare gav myndigheten i uppdrag att genomföra.

Regeringen gav i maj 2018 Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i syfte att identifiera, avgränsa och registrera nyckelbiotoper i hela landet.

För regeringen är det prioriterat att den svenska skogsnäringen ska vara hållbar och växande. I den sakpolitiska överenskommelse som regeringen ingått med Centerpartiet och Liberalerna, januariavtalet, står bl.a. att naturvården fortsättningsvis ska stärkas på sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. I enlighet med avtalet avvecklas nu den utökade nyckelbiotopsinventeringen.

– Regeringen har ett tydligt uppdrag att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Beslutet att nu avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i det arbetet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​P
ressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel
073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar: