Regeringen beslutar om flera myndighetsuppdrag kopplat till djurskydd

Regeringen har idag fattat beslut om tre myndighetsuppdrag kopplat till djurskydd i samband med grytanlagsprov med levande grävling, träning och prov i vilthägn och utsättning av vilt för jaktändamål. Uppdragen är ett led i det fortsatta arbetet inom ramen för nya djurskyddslagen som trädde i kraft 1 april i år.

Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska enligt det första uppdraget beskriva för- och nackdelar med grytanlagsprov, hur grävlingarnas välfärd påverkas, om det finns alternativ till att använda levande grävling och vad samhällskonsekvenserna skulle bli om proven inte länge ska vara tillåtna.

Jordbruksverket ska enligt det andra uppdraget utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål.

Enligt det tredje uppdraget ska Jordbruksverket och Naturvårdsverket utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn med t.ex. vildsvin eller älg. Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget analysera om det förekommer ett lidande för djuren, hur stor samhällsnytta verksamheten har och om det finns alternativ till att använda levande djur.

– Vi har nu en ny djurskyddslag på plats. Med dessa tre myndighetsuppdrag fortsätter regeringen arbetet med att stärka det svenska djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdrag om grytanlagsprov ska redovisas senast den 1 juli 2020, uppdrag om utsättning av djur ska redovisas senast den 30 september 2020 och uppdrag om träning och prov i hägn ska redovisas senast den 30 december 2020.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.