Regeringen beslutar om förändringar angående viltvårdsfonden

Report this content

Viltvårdsfonden har under lång tid varit viktig för att finansiera en framgångsrik viltvård i Sverige. Men hur pengar delats ut från fonden har fått kritik från bl.a. EU-kommissionen för att strida mot upphandlingsreglerna. Regeringen har därför beslutat om förändringar angående utdelning av medel för att göra förfarandet mer förenligt med gällande lagstiftning.

– Den svenska viltvården och den folkrörelse som kännetecknar jakten i Sverige har i många avseenden varit mycket framgångsrik sedan viltvårdsfonden instiftades 1938. Det finns emellertid ett behov av modernisering när det gäller utdelning av medel ur fonden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Det nya upplägget är en utveckling av Svenska Jägareförbundets roll, där en anpassning skett till bl.a. upphandlingslagstiftningen. Förbundet kommer alltjämt att utföra ett helt avgörande arbete när det gäller det rikstäckande ansvaret för landets viltvård. Eftersom det behövs en övergångsperiod för det nya upplägget har allmänna uppdraget förlängts avseende 2021. Fr.o.m. 2022 kommer Svenska Jägareförbundet att behålla sin unika roll och få ett mer renodlat organisationsbidrag.

I dagens beslut ges Naturvårdsverket i uppdrag att främja landets viltvård. Här ingår att Naturvårdsverket från och med den 1 januari 2022 ska se till att åtgärder som bl.a. rör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs. För detta får medel ur viltvårdsfonden användas och upphandlingsreglerna ska beaktas.

Vidare beslutas om en ny förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden, genom vilka ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner. Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och kommer att besluta om bidrag enligt förordningen.

Viltvårdsfonden finansieras av viltvårdsavgiften som jägarna betalar in genom det statliga jaktkortet. Fonden har under att antal år varit underfinansierad. För att stärka den och ytterligare kunna främja viltvården har regeringen även beslutat att höja viltvårdsavgiften från 300 till 400 kronor. Höjningen gäller från och med nästa jaktår, som inleds den 1 juli 2021.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Faktaruta

Preliminär intäktsberäkning:

117,2 miljoner kronor (400 kr á 293 000 jaktkortslösare)

Preliminär medelsfördelning:

Svenska Jägareförbundet: 43,9 mnkr
Jaktkortsregistret: 6 mnkr
Viltforskning: 23 mnkr
Statens veterinärmedicinska anstalt: 5 mnkr
Bildande av viltvårdsområden: ca 1 mnkr
Naturvårdsverket: högst 38 mnkr*
*varav högst 2,4 mnkr till personalkostnader, högst 16,8 mnkr till bidragsgivning, och högst 18,8 mnkr till att säkerställa att vissa viltvårdsåtgärder utförs)

Summa: ca 116,9 mnkr

(OBS att detta är ett räkneexempel på hur fördelningen av medel ur viltvårdsfonden kan komma att se ut under förutsättning att antalet jaktkortslösare ligger kvar på samma nivå som i dagsläget)

Taggar: