Regeringen beslutar om proposition om kontroll för material i kontakt med livsmedel

Report this content

Idag har regeringen beslutat om att lämna en proposition till riksdagen med förslag om att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas till att omfatta även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial). Förslaget ska komplettera redan gällande EU-regler med nationella bestämmelser för att möjliggöra offentlig kontroll och sanktioner när reglerna överträds.

Bland EU:s regler om säkra livsmedel finns bestämmelser om kontaktmaterial. Det är en bred produktkategori som bland annat omfattar livsmedelsförpackningar, glas, porslin, bestick och husgeråd. Bestämmelserna om dessa produkter finns i en särskild EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige. EU-förordningen behöver dock kompletteras med nationella bestämmelser för att möjliggöra en stärkt offentlig kontroll och sanktioner mot överträdelser.

Ändringarna i livsmedelslagen innebär att Sverige kommer att få ett fullständigt system för att kontrollera kontaktmaterial. Det är inte bara livsmedel som måste uppfylla högt ställda krav på säkerhet utan också livsmedelsförpackningar av olika slag, liksom dricksflaskor, glas, tallrikar, bestick, bestick, och husgeråd av olika slag.

Propositionen innehåller också ett förslag om att kontaktmaterial som inte uppfyller vissa grundläggande krav i EU:s ramförordning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel inte får släppas ut på den svenska marknaden. Syftet är att kunna skydda människors hälsa och värna konsumenternas intressen.

– Jag är mycket glad över att kunna lägga fram den här propositionen för riksdagen. Det handlar om material och produkter som finns i alla svenska hem och som vi använder oss av varje dag. Genom förslaget om ett kontrollsystem för kontaktmaterial kommer vi att stärka både skyddet för folkhälsan i vårt land och skapa sundare konkurrensvillkor för företagen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

När blir propositionen tillgänglig digitalt?
 Propositionen publiceras på www.regeringen.se efter att den har överlämnats till riksdagen.

Prenumerera

Dokument & länkar