Regeringen förenklar offentligt stöd till regionala flygplatser

De regionala icke-statliga flygplatserna har en viktig roll att spela i transportsystemet för att uppnå en god tillgänglighet i hela landet. Regeringen förenklar nu reglerna för att kunna betala ut offentliga stöd till driften av de icke-statliga flygplatserna.

Flyget har stor betydelse för jobben och tillgängligheten i hela Sverige och för att tillgodose behovet av långväga resor, samtidigt som det är en utmaning för klimatet. Offentliga bidrag till icke-statliga flygplatser är betydelsefulla för finansieringen av driften vid dessa flygplatser. Därför ändrar regeringen nu i de förordningar som reglerar utbetalningarna av statligt driftstöd till icke-statliga flygplatser. De nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett beslut som EU-kommissionen tog i våras och innebär att det blir möjligt för det offentliga att täcka förlusterna för alla flygplatser som har mindre än 200 000 passagerare om året.

– Det är av hög prioritet för regeringen att de icke-statliga flygplatserna ges stabila, enkla och förutsägbara förutsättningar att finansiera sin verksamhet. God tillgänglighet i hela landet främjar besöksnäringen som är en viktig del av svenskt näringsliv, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

 

Kontakt:
Maria Soläng
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 0722061947
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Media

Media