Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia AB i den ändringsbudget som presenteras för riksdagen idag. Med kapitaltillskottet ges Lernia förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva verksamhet inom vuxenutbildning och bemanning.

Lernia har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvåras av den pågående pandemin till följd av coronaviruset. På sikt anses dock bolaget ha goda förutsättningar att fortsätta verka inom sina olika verksamhetsgrenar och generera en marknadsmässig avkastning åt staten. Regeringen har därför beslutat att söka riksdagens mandat för att tillföra bolaget 150 miljoner kronor i kapitaltillskott.

Lernia kommer, liksom hela utbildnings- och bemanningssektorn, att ha en viktig roll under de kommande åren för att möta behoven av kompetensförsörjning, omställning, rekrytering och matchning.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08

sara.khatemi@regeringskansliet.se

Pressträffen webbsänds
Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.