Regeringen föreslår höjt anslag till Jordbruksverket för bekämpning av fågelinfluensa

Report this content

I propositionen för årets vårändringsbudget föreslår regeringen att Jordbruksverkets anslag höjs med 31 miljoner kronor. Syftet är att täcka kostnader för att bekämpa smittsamma djursjukdomar, framförallt fågelinfluensa. Bakgrunden till budgetförslaget är att utbrottet av fågelinfluensa under säsongen 2021/2022 har inneburit stora kostnader för djurägare.

Enligt smittskyddslagstiftningen framgår det att myndigheter som regeringen bestämmer får ta fram föreskrifter eller fatta beslut för att förhindra spridning av vissa smittsamma djursjukdomar. Det framgår också att staten ska ersätta djurägare som har drabbats av förluster eller kostnader på grund av beslut som fattats av myndigheter.

I Sverige har höstens utbrott av fågelinfluensa inneburit att Jordbruksverket som är ansvarig myndighet har behövt ingripa och fatta beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav. Ersättningen till de djurägare som omfattas av Jordbruksverkets beslut är en viktig del för att snabbt kunna bekämpa sjukdomen.

Till följd av utbrott av fågelinfluensa sent under 2021 behöver utbetalningar även ske under 2022. Jordbruksverkets anslag för detta behöver därför tillföras ytterligare medel för ersättning till företagare och utgifter för andra lagstadgade åtgärder.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Tel 073 094 25 40 
max.ney@regeringskansliet.se

Taggar: