Regeringen har utsett nya ledamöter för Delegationen för sjöfartsstöd

Regeringen har i dag beslutat att förordna följande sex ledamöter för Delegationen för sjöfartsstöd från 1 juli 2018 till 30 juni 2020:

  • Ordförande Charlotta Lindmark (chefsjurist Trafikverket)
  • Anders Ljungberg (verksjurist Trafikverket)
  • Lisa Lewander (chefsjurist Sjöfartsverket)
  • Johan Schelin (professor Stockholms universitet)
  • Solveig Jansson (enhetschef Skatteverket)
  • Tomas Abrahamsson (ombudsman, bakgrund på bl.a. Seko sjöfolk).

Delegationen för sjöfartsstöd ligger administrativt under Trafikverket. Delegationens ledamöter avgör vilka rederier som får sjöfartsstöd. Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Delegationen har en förordning som grund för sina beslut: förordning 2001:770 om sjöfartsstöd.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar