Regeringen säkrar genomförandet av programmet Hållbara Gotland

Regeringen har idag beslutat att tillföra Region Gotland 15 miljoner kronor så att regionen tillsammans med Tillväxtverket kan genomföra det regionala tillväxtprogrammet Hållbara Gotland enligt plan.

Tillväxtverket fick i juni 2016 i uppdrag och Gotlands kommun erbjöds att genomföra insatser om 100 miljoner kronor för att skapa hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län under perioden 2016–2019 (N2016/04642/RTS). Uppdraget har senare förlängts t.o.m. 2020 (N2017/04522/RTS).

I den statsbudget för 2019 som röstats igenom i riksdagen tilldelas Hållbara Gotland endast 10 miljoner kronor, att jämföra med de 25 miljoner kronor som behövs för att programmet ska kunna genomföras i enlighet med tidigare fattade beslut.

Regeringen har därför idag beslutat att tillföra Region Gotland 15 miljoner kronor så att regionen tillsammans med Tillväxtverket kan genomföra programmet Hållbara Gotland enligt plan.

- Programmet Hållbara Gotland stärker det regionala tillväxtarbetet på Gotland inom strategiska områden. Det har därför varit viktigt för mig att säkra det fortsatta genomförandet av programmet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kontakt:
Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Mobil 0702663105
adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar