Regeringen stärker insatser för utrikes födda kvinnors företagande

Report this content

I vårändringsbudgeten för 2019 beslutar regeringen att tilldela 10 miljoner kronor för att främja utrikes födda kvinnors företagande. Medlen kommer användas inom ramen för Tillväxtverkets pågående uppdrag och innebär att uppdragets planerade budget återställs och tillförs ytterligare 3 miljoner kronor. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Små och växande företag är de som bidrar mest till skapandet av nya jobb i Sverige. En mångfald av företag och företagare som är verksamma i olika branscher skapar förutsättningar för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv med olika marknader, kunder och kompetenser.

För att ytterligare tillvarata potential, kompetens och affärsidéer stärker nu regeringen den pågående insatsen att främja utrikes födda kvinnors företagande.

– Näringslivet behöver stärkas med fler kvinnor. Information, rådgivning och nätverk är avgörande när företag startas. Genom att sänka tröskeln till eget företagande bidrar satsningen till att fler kvinnor startar företag som växer och anställer, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kontakt:

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Mobil 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Faktaruta:
Eftersom kvinnors ökade sysselsättning är en högt prioriterad fråga för regeringen gavs Tillväxtverket under 2018 ett uppdrag att fokusera särskilt på förutsättningarna för utrikes födda kvinnor att starta företag.

Regeringens insatser för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-vill-att-fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-komma-i-arbete/

Tillväxtverket: Utrikes födda och företagande
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-och-foretagande.html

Uppdraget i sin helhet:
https://tillvaxtverket.se/download/18.448d2df3160e422a573bc186/1516630421990/Främja%20utrikes%20födda%20kvinnors%20företagande%20Ä%202018-126-01.pdf

Taggar:

Prenumerera

Media

Media