Regeringen vill komma åt fordonsmålvakter med strängare lagstiftning

Regeringen vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter och har därför gett hovrättslagmannen Björn Hansson uppdraget att göra en översyn som ska redovisas senast 30 juni 2018.

– Det här är ett stort problem och naturligtvis helt oacceptabelt. Vi måste sätta stopp för den kriminella verksamheten. Polisen och Kronofogdemyndigheten behöver bättre verktyg. Därför gör vi nu en översyn av lagstiftningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kronofogdemyndighetens statistik en bit in på 2017 visar att 400 miljoner kronor i fordonsskulder kunde hänföras till ca 100 fordonsmålvakter som är registrerade på mellan 20 000-30 000 fordon.

Vad gör regeringen
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit ett riktat statsbidrag på 25 miljoner kronor årligen i statsbidrag som kommuner kan söka. Tanken är att det ska täcka kommunens kostnader för bortforsling, uppställning och skrotning av dessa fordon.

Redovisning av utredning
Utredningen startar den 1 februari 2018 och ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         

Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

 

 

Faktaruta

Begreppet fordonsmålvakt används om personer som är registrerade som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare. Detta är ett sätt för den verklige ägaren att komma undan det ekonomiska ansvar som följer av ett fordonsinnehav, det vill säga slippa betala exempelvis skatter, trafikförsäkring och felparkeringsavgifter.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.