Regeringsbeslut om ändrad maxvikt för vissa treaxliga fordon

Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton. Det innebär en möjlighet att transportera upp till 64 ton på BK1 (bärighetsklass 1).

Genom att tillåta en tyngre last blir miljöpåverkan mindre, eftersom det krävs färre fordon för att transportera en given mängd gods. Dessutom ökar framkomligheten för tunga fordon, eftersom det går att fördela om last från släpet till dragfordonet.

– Ändringen innebär att godstransporterna kan effektiviseras. Det är bra för klimatet, jobben och konkurrenskraften i åkerinäringen, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

De nya reglerna gäller för fordon som har tre axlar:

• där drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring eller

• om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton.

Ändringen träder i kraft den 1 juni 2018.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.