Risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa granskas

Report this content

Regeringen fattar denna vecka beslut om ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar.

Under 2020 har det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som ger upphov till sjukdomen covid-19 hos människor, spridit sig inom och mellan minkbesättningar i flera länder, däribland Sverige. Jordbruksverket och SVA ska tillsammans, baserat på de erfarenheter som erhållits under den pågående pandemin, analysera och redogöra för befintliga smittskyddstrukturer i djurhållningen och hur framtida beredskap ser ut.

I uppdraget ingår också att identifiera möjliga åtgärder för att stärka smittskyddet vid nya zoonotiska smittor och ge förslag på vilka förebyggande åtgärder som kan bidra till att förebygga framtida utbrott av nya zoonoser.

– Sverige har länge arbetat förebyggande inom djurhållningen vilket lett till att vi har en god biosäkerhet och en god djurhälsa. Vi kommer nu utifrån de erfarenheter vi erhållit under pandemin kunna identifiera eventuella ytterligare åtgärder i detta förebyggande arbete för att bidra till att minska risken för framtida utbrott av nya zoonoser, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Myndigheterna ska även inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 28 februari 2022.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Taggar: