Sakråd och möten om översyn av rennäringslagstiftningen

Report this content

Regeringskansliet bjuder in till sakråd och möten i syfte att inhämta synpunkter och reflektioner om en översyn av rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektiv.

Regeringen aviserade den 23 juli i år att en utredning kommer att tillsättas för en översyn av rennäringslagstiftningen. Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver bland annat anpassas till dagens samhällsstruktur och Högsta domstolens dom i Girjas-målet.

– Det här är mycket komplexa frågor med många dimensioner att beakta. Det är därför viktigt för mig med delaktighet och öppenhet under hela processen och dessa möten är ett led i det arbetet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Mötena kommer att hållas digitalt den 30 september, 7 oktober och 14 oktober.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer på regeringen.se.

Dokument & länkar