Samverkansgrupper utsedda för att utveckla regeringens innovationspolitik

Report this content

Idag, torsdag 1 september, presenteras de samverkansgrupper som knyts till regeringens samverkansprogram. Grupperna består av en bred representation av näringsliv, offentlig sektor och akademi från branscherna. Regeringens strategiska samverkansprogram är Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science samt Uppkopplad industri och nya material.

Samverkansgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom sina respektive områden. De externa samverkansgrupperna består vardera av cirka 20 representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi från de branscher som omfattas av respektive program. Gruppmedlemmarna sitter på ett personligt mandat och arbetet löper mandatperioden ut.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.

– Nu tar vi steget vidare i arbetet med samverkansprogrammen som jag ser som en av mina högsta politiska prioriteringar i höst. Samverkansgrupperna har en viktig uppgift i att tillsammans med regeringen föreslå prioriterade insatser inom de specifika områdena i varje program. Det är en fantastisk kompetens som finns samlad här och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta nya innovativa lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb, säger Mikael Damberg.

Samverkansgruppernas medlemmar

Nästa generations resor och transporter

Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter verkar för ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och mer resurseffektivt.

Samverkansgruppen består av:

Karin Svensson, Direktör Strategisk planering och omvärldsanalys, AB Volvo Jenny Lindqvist, Huvudansvarig för Intelligenta transportsystem, ITS, Ericsson Erica Kronhöffer, Hållbarhetschef, SJ AB Ingrid Bodin, Hållbarhetschef, Preem AB Marcel Kroeze, Chef, Nobina Technology AB Hans Arby, Verkställande direktör, UbiGo Innovation AB Ulrika Bokeberg, Kollektivtrafikdirektör, Västra Götalandsregionen Anette Henriksson, Kommundirektör, Lunds kommun Jonas Eliasson, Trafikdirektör, Stockholms stad Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket Erik Brandsma, Generaldirektör, Statens energimyndighet Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten Brita Saxton, Generaldirektör, Trafikanalys Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers tekniska högskola Åsa Aretun, Forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Mats Hermansson, Verkställande direktör, Sweco Society AB, Samhällsanalys och trafikplanering Erik Stigell, Doktor i cykel, trafik och hälsa, Trivector Traffic AB Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall AB Henrik Runnemalm, Global FoU-chef, GKN Aerospace Engine systems Sweden Sven-Erik Svensson, Vice ordförande för Forskning och utveckling, Volvo Cars Harry Robertsson, Direktör Teknik, forskning och utveckling, Stena AB

Smarta städer

Samverkansprogrammet Smarta städer bidrar till att nå regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet.

Samverkansgruppen består av:

Orvar Hurtig, Chef för industri och samhälle, Ericsson AB Staffan Liljestrand, Verkställande direktör, Bumbee labs AB Anders Johansson , Försäljningschef offentlig sektor, Cisco Systems Sweden AB Peder Berne, Projektchef, E.ON Sverige AB Liisa Fransson, Forskningschef, Kraftringen Energi AB Marcus Rothoff , Projektchef, Volvo Car Corporations Åsa Pettersson, Chef för samhällsrelationer och hållbarhet, Scania CV AB Ulf Ranhagen, Chefsarkitekt, Sweco Architects AB Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC koncernen Olof Andersson, Verkställande direktör, Fastighets AB Trianon Eva Schelin, Verkställande direktör, IQ Samhällsbyggnad AB Anna Johanna Klasander, Utvecklingschef, White arkitekter AB Alexander Ståhle, Verkställande direktör, Spacescape AB Anders Lago, Ordförande, HSB Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola Lena Neij, Prefekt vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet Mattias Höjer, Föreståndare för Centre for Sustainable Communications, KTH Ann Helenius , It-direktör, Stockholms kommun Kristina Zachrisson, Kommunalråd, Kiruna kommun Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landstring (SKL) Janna Valik, Generaldirektör, Boverket Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten Björn Risinger , Generaldirektör, Naturvårdsverket

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Utgångspunkten för samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att hitta lösningar på hur råvaror kan användas på ett resurseffektivt och smart sätt. Genom innovationer ska fossila produkter kunna ersättas med biobaserade samtidigt som vi ska kunna börja betrakta avfall som en resurs. Vi ska utveckla affärsmodeller för att dela det vi äger och återanvända det vi vill kasta, samtidigt som produkter ska vara möjliga att reparera.

Samverkansgruppen består av:

Carina Håkansson, Verkställande direktör Skogsindustrierna Katarina Kolar, Projektdirektör, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, division Forest Products Ingrid Petersson, Generaldirektör, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne Christer Forsgren, Teknik- och miljöchef, Stena Recycling AB Helena Jonsson, Ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund Per Arfvidsson, Vice verkställande direktör, Lantmännen Group Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall AB Ingrid Bodin, Affärsområdeschef hållbar utveckling, Preem Aktiebolag Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska AB Felicia Reuterswärd, Hållbarhetschef, H&M Hennes & Mauritz AB Clas Engström, Konsult Pia Sandvik Wiklund, Verkställande direktör, Rise Research Institutes of Sweden AB Karin Holmgren, Prorektor, Sveriges lantbruksuniversitet Sigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan Skövde Kristina Elg Christoffersson, Chef forskning och utveckling, Domsjö fabriker Aktiebolag Åsa Domeij, Ansvarig miljö och socialt ansvar, Axfood Aktiebolag Karin Varverud, Verkställande direktör, Energifabriken i Sverige AB Anders Fröberg, Verkställande direktör, Borealis Aktiebolag Anders Frisk, Verkställande direktör, BioEndev AB Fredrika Gullfot, Verkställande direktör, Simris Alg AB Ola Alterå, Särskild utredare Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Uppkopplad industri och nya material

Samverkansprogrammet uppkopplad industri och nya material syftar till att stimulera en bred digitalisering av industrin och stärkt samverkan mellan etablerad industri, it- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag i digitaliseringens framkant samt olika forskningsmiljöer i syfte att bidra till svensk konkurrenskraft. Samverkansprogrammet ska också bidra till ett förbättrat nyttiggörande av vårt kunnande och vår världsledande forskning kring material.

Samverkansgruppen består av:

Sara Mazur, Forskningschef, Ericsson Per Berggren, Chef för industristrategi, IKEA Industry AB Tord Hermansson, Chef för forskning och externa kontakter, Volvo Personvagnar Aktiebolag Henrik Runnemalm, Forskningschef, GKN Aerospace Sweden AB Ulf Troedsson, Verkställande direktör, Siemens AB Petra Einarsson, Verkställande direktör, Sandvik Materials Technology AB Björn Jonsson, Divisionschef Process Automation, ABB Sverige Martin Friis, Projektledare uppkopplad tillverkning, Aktiebolaget SKF Olof Christensson, Affärsområdeschef Engineering Services Nordic, Semcon Aktiebolag Lars Wiigh, Affärsutvecklingschef, IBM Svenska Aktiebolag Lars-Henrik Jörnving, Chef för global industriell utveckling, Scania CV AB Åsa Sundqvist, Forskningschef, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Linda Krondahl, Verkställande direktör, THINGS – The Innovation Growhouse Stockholm AB Karin Edström, Verkställande direktör, Evothings AB Charlotte Brogren, Generaldirektör, Verket för innovationssystem (Vinnova) Leif Ljungqvist, Divisionschef ICT, Research Institutes of Sweden AB Christoph Quitmann, Verkställande direktör, MAX IV-laboratoriet, Lundsuniversitet Aleksandar Zuza, Utredare, IF Metall Anne-Marie Fransson, Verkställande direktör, IT & telekomföretagen Klas Wåhlberg, Verkställande direktör, Teknikföretagen Lars Hultman, Verkställande direktör, Stiftelsen för Strategisk Forskning Fredrik Hörstedt, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor, Lunds Universitet Åke Bergman, Chef, Swetox Research Center Martin Linder, Ordförande, Fackförbundet Unionen Göran Arrius, Ordförande, SACO Sveriges akademikers centralorganisation

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar