Satsningar på enskilda vägar och godstransport i vårändringsbudgeten

Report this content

Regeringens vårändringsbudget som presenterades idag innehåller satsningar på bättre infrastruktur i hela Sverige. Totalt kommer 122 miljoner kronor investeras i enskilda vägar och järnvägsunderhåll.

Sverige ska ha en god infrastruktur i hela landet. Det är avgörande för såväl de näringar som nyttjar infrastrukturen som för livskvaliteten hos de människor som förlitar sig den.  Regeringens satsar totalt 122 miljoner kronor på enskilda vägar och järnvägsunderhåll för att främja godstransporter i årets vårbudget.

– Satsningar på underhåll av våra enskilda vägar främjar såväl regional tillväxt som goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygder. Med de här satsningarna kan vi fortsätta arbetet med att förbättra vägarnas bärighet och funktion, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Av de 122 miljonerna går 66 miljoner till enskilda vägar och 56 miljoner kronor till järnvägsunderhåll bl a för att främja godstransporter på järnväg.

– Människor är beroende av bil på landsbygd och då måste vägarna fungera. Det gäller även det enskilda vägnätet. Hela landet ska leva och växa. Men det är också viktigt att godstransporterna på järnväg ökar. På så vis avlastar vi vägnätet och minskar utsläppen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslagen i vårändringsbudgeten bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet, och Liberalerna.


 

Kontakt:
Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Mobil 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Vårbudgeten 2019
Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.

Läs en sammanfattning av vårbudgeten 2019
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/varbudgeten-2019-pa-fem-minuter/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media