Stärkt ledning för Jordbruksverket

Regeringen har idag utsett en styrelse och en överdirektör för Jordbruksverket. Målet är bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.

För första gången får myndigheten nu en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen som kollektiv ansvarar inför regeringen för sin verksamhet. Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som stöd till generaldirektören i det löpande arbetet. Jan Cedervärn utses till överdirektör för Jordbruksverket.

- Det ska vara ordning och reda, bönderna ska få sina pengar i tid. Med den nya ledningen får vi en nystart och kommer ha stort fokus på en effektivare utbetalning av EU-stöden och på stärkt konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jan Cedervärn kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Bakgrunden till regeringens beslut att ändra Jordbruksverkets ledning är de ökade kostnaderna för genomförandet av EU-stöden som dels lett till förseningar i utbetalning av stöd och dels till att andra verksamheter fått stå tillbaka.

Jordbruksverket är idag en enrådighetsmyndighet med insynsråd vilket betyder att myndigheten leds av generaldirektören. Insynsrådet har ingen beslutsbefogenhet utan har istället en rådgivande roll. Den 16 april 2018 tillträdde Jordbruksverkets nya generaldirektör och med en styrelse och överdirektör stärks nu alltså Jordbruksverkets ledning ytterligare.

1 september tillträder överdirektör Jan Cedervärn och styrelsen.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar