Storsatsning på Norrlandsstödet träder i kraft

Report this content

Nu träder den historiska satsningen på norrländskt jordbruk i kraft. Regeringen har tidigare beslutat att i år höja stödet med 100 miljoner kronor, eller ca 35 procent. Efter att EU-kommissionen nu har fattat beslut om att ge Sverige den här möjligheten till jordbruket i norra Sverige kan vi på allvar sätta igång arbetet med att börja betala ut pengarna.

- Jag är glad att vi efter ett gott samarbete med EU-kommissionen kan höja stödet till jordbrukarna i Norrland. Det här skapar helt andra förutsättningar för dem och är också viktigt för livsmedelsindustrin, för jobben och tillväxten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Norrlandsstödet, som infördes i samband med Sveriges anslutning till EU, har legat på ungefär samma nivå sedan EU-inträdet 1995. Regeringen har fattat två beslut om att höja stödet under den här mandatperioden, nu med 100 miljoner kronor för 2018. EU-kommissionens beslut att tillåta en högre stödnivå för Sverige träder i kraft 2018 och gäller från 1 januari. Utbetalningarna för 2018 kan därför göras retroaktivt från och med januari i år. Stödet innebär i nuläget en höjning för produktionssektorerna mjölk, get, suggor, slaktsvin, höns, bär och grönsaker samt potatis i Norrland. Med den här modellen kan ökningen för mjölk bli nästan 28 öre/kg mjölk beroende på produktionsvolymerna.

Efter höjningen är det totalt tillåtna stödbeloppet på 423 miljoner kronor per år.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar