Storsatsning på Norrlandsstödet träder i kraft

Nu träder den historiska satsningen på norrländskt jordbruk i kraft. Regeringen har tidigare beslutat att i år höja stödet med 100 miljoner kronor, eller ca 35 procent. Efter att EU-kommissionen nu har fattat beslut om att ge Sverige den här möjligheten till jordbruket i norra Sverige kan vi på allvar sätta igång arbetet med att börja betala ut pengarna.

- Jag är glad att vi efter ett gott samarbete med EU-kommissionen kan höja stödet till jordbrukarna i Norrland. Det här skapar helt andra förutsättningar för dem och är också viktigt för livsmedelsindustrin, för jobben och tillväxten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Norrlandsstödet, som infördes i samband med Sveriges anslutning till EU, har legat på ungefär samma nivå sedan EU-inträdet 1995. Regeringen har fattat två beslut om att höja stödet under den här mandatperioden, nu med 100 miljoner kronor för 2018. EU-kommissionens beslut att tillåta en högre stödnivå för Sverige träder i kraft 2018 och gäller från 1 januari. Utbetalningarna för 2018 kan därför göras retroaktivt från och med januari i år. Stödet innebär i nuläget en höjning för produktionssektorerna mjölk, get, suggor, slaktsvin, höns, bär och grönsaker samt potatis i Norrland. Med den här modellen kan ökningen för mjölk bli nästan 28 öre/kg mjölk beroende på produktionsvolymerna.

Efter höjningen är det totalt tillåtna stödbeloppet på 423 miljoner kronor per år.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar