Storsatsning på ökad matproduktion i hela landet

Idag fattade regeringen beslut om fördelning av 142 miljoner kronor till insatser för att stärka regional och lokal livsmedelsproduktion inom ramen för livsmedelsstrategin. Pengarna kommer att på olika sätt gå till att stödja arbetet med regionala livsmedelsinsatser som i sin tur bidrar till genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin vars övergripande mål är en ökad matproduktion i Sverige

- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt.  Det sker enormt mycket arbete för att stärka livsmedelsproduktionen över hela Sverige och detta vill regeringen uppmuntra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Satsningen består både av förstärkning av länsstyrelsernas arbete med regionala livsmedelsinsatser, möjligheter för olika aktörer att söka medel för samverkansprojekt samt erbjudande till aktörerna med regionalt utvecklingsansvar att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

- Livsmedelskedjan är komplex och berör en stor mängd aktörer, både privata och offentliga. Därför vill jag uppmuntra till samverkan för livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckling, särskilt mellan de offentliga aktörerna. De offentliga aktörerna har ett stortniklas ansvar, det kan vara allt från tillsynsfrågor, offentliga måltider eller näringslivsutveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Av de 142 miljoner kronorna kommer 100 miljoner från Landsbygdsprogrammet där de har varit öronmärkta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande. De ska bland annat stärka samverkan mellan alla de olika aktörer som påverkar livsmedelskedjan och dess utveckling. Ytterligare 42 miljoner kronor erbjuds landets aktörer med regionalt utvecklingsansvar. De regionalt utvecklingsansvariga har en viktig roll för länens utveckling och tillväxt och kan med detta delta och bidra till livsmedelskedjans utveckling.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt. Det sker enormt mycket arbete för att stärka livsmedelsproduktionen över hela Sverige och detta vill regeringen uppmuntra
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
- Livsmedelskedjan är komplex och berör en stor mängd aktörer, både privata och offentliga. Därför vill jag uppmuntra till samverkan för livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckling, särskilt mellan de offentliga aktörerna. De offentliga aktörerna har ett stortniklas ansvar, det kan vara allt från tillsynsfrågor, offentliga måltider eller näringslivsutveckling,
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht