Svenskt jordbruk i vårändringsbudgeten

Report this content

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen i propositionen för årets vårändringsbudget åtgärder som syftar till att stötta det svenska jordbruket. Den stödmiljard som tidigare har aviserats utökas genom att skattenedsättningen för diesel som används i jord- och skogsbruk föreslås höjas tillfälligt så att jord- och skogsbrukare under en 12-månaders period i princip inte kommer att betala någon skatt på sin dieselanvändning.

Med förslaget sänks skatten på drivmedel tillfälligt för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att öka återbetalningen av koldioxidskatt och därutöver införa återbetalning av energiskatt. Detta innebär att kostnaden för den tidigare aviserade skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet utökas till 800 miljoner kronor.

I vårändringsbudgeten för 2022 ingår även det tidigare aviserade tillfälliga ekonomiska stödet på 300 miljoner kronor till gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen. För administration av stödet tillförs Länsstyrelsen 11 miljoner kronor och Jordbruksverket 1 miljon kronor.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Tel 073 094 25 40 
max.ney@regeringskansliet.se

Taggar: