Tillväxtverket uppdras vidta åtgärder för att möta effekterna av coronaviruset genom regionalfondsprogrammen

Report this content

Kommissionen har genom investeringsinitiativ föreslagit insatser som syftar till att underlätta för länder och regioner att genomföra insatser för att möta effekterna av coronaviruset. Regeringen ger därför Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med regionerna analysera behov och prioritera insatser för att möta effekterna av coronaviruset inom regionalfondsprogrammen. Regeringen anser att fokus bör ligga på insatser för att finansiera rörelsekapital i små och medelstora företag.

Inom regionalfondsprogrammen för programperioden 2014–2020 genomförs insatser inom bl.a. innovation, ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi och miljöinvesteringar.

Den totala omfattningen, inklusive EU-medel samt offentlig och privat nationell medfinansiering, av de nio regionalfondsprogrammen, är ca 17,5 miljarder kronor under programperioden. Av detta belopp uppgår EU-ramen till ca 8,6 miljarder kronor.

– Det finns en potential att använda upp mot 800 miljoner kronor i EU-medel inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av det nya coronaviruset och stödja små och medelstora företag i alla Sveriges regioner, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset på regeringen.se.

Taggar: