Transporter och logistik i fokus på nästa Industrisamtal

Idag håller regeringen ännu ett Industrisamtal med fokus på konkurrenskraftiga transporter. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson för samtal med fem företagsledare, företrädare för parterna inom Industrirådet och Almega samt berörda generaldirektörer. Deltar gör även Pär Ängquist som är statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer under samtalet att redogöra för arbetet hittills med den kommande infrastrukturpropositionen. Samtalet kommer även att beröra hållbara transporter och digitaliseringens och automatiseringens påverkan på transportsektorn.

Mikael Damberg kommer att presentera regeringens åtgärder inom ramen för Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Två regeringsbeslut presenteras. Dels ett uppdrag till Vinnova om att skapa förutsättningar för öppen innovation och underlätta samarbetet mellan stora industriföretag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant så att de tillsammans skapar nya lösningar. Och dels ett uppdrag till Tillväxtverket om att synliggöra goda exempel på företag i framkant av digitalisering och hållbar produktion.Uppdraget till Tillväxtverket ska syfta till att öka kännedomen om och ge konkreta exempel på de möjligheter som modern industriell produktion för med sig, bland annat som en följd av den tekniska utvecklingen och av behovet av en omställning mot en mer hållbar produktion och cirkulär ekonomi. Insatserna ska inspirera andra företag att öka sina ambitioner att ta vara på dessa möjligheter.

- Sverige har flera starka industriföretag som verkar på en global marknad och är i konstant behov av förnyelse av produktion och tjänster. Vi hoppas uppdraget om öppen innovation kan underlätta företagens arbete med att öppna sina innovationsprocesser och bjuda in små innovativa företag som kan driva idéerna framåt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar