Transportstyrelsen får en överdirektör och tre nya styrelseledamöter

Regeringen har idag beslutat att utse Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Regeringen förordnar även tre nya styrelseledamöter, den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, Anna-Lena Österborg och Staffan Bengtsson. Peter Norman blir ny styrelseordförande.

– Nu tar vi ytterligare steg för att stärka Transportstyrelsens ledning. För första gången får Transportstyrelsen en överdirektör, som kommer att vara ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning, styrning och kontroll över den interna verksamheten. Överdirektören är också myndighetens ställföreträdande generaldirektör. I och med att vi utser tre nya styrelseledamöter tillförs värdefull kompetens, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kort fakta om Anita Johansson
Anita Johansson (1959) kommer senast från uppdraget som Transportstyrelsens styrelseordförande. Johansson har tidigare arbetet på AFA försäkring där hon var försäkringsdirektör och chef för området försäkring. Dessförinnan var hon direktör på Verket för högskoleservice. Johansson har även en lång erfarenhet av att arbeta inom Regeringskansliet i olika positioner.

Kort fakta om Transportstyrelsens tre nya styrelseledamöter
Peter Norman (1958) var finansmarknadsminister under åren 2010-2014. Norman har varit verksam inom finansbranschen sedan 1992. Under 10 år, innan förordnandet som statsråd, har han arbetat som VD för Sjunde AP-fonden. Innan han kom till AP-fonden år 2000 var Norman bl.a. VD för Alfred Berg Asset Management 1996-1999 och direktör vid Riksbanken 1994-1995.

Staffan Bengtsson (1955) kommer närmast från Statens försvarshistoriska museer där han var överintendent och myndighetschef.

Anna-Lena Österborg (1960) är överdirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Tidigare förändringar i Transportstyrelsens ledning:
Regeringen entledigar tre styrelseledamöter hos Transportstyrelsen samt utser två nya ledamöter
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringen-entledigar-tre-styrelseledamoter-hos-transportstyrelsen-samt-utser-tva-nya-ledamoter/

Regeringsbeslut om förändringar i Transportstyrelsens ledning
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringsbeslut-om-forandringar-i-transportstyrelsens-ledning/

Fakta om Anita Johansson
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fakta-om-anita-johansson/

 

 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.