Uppdraget gällande fonden för en rättvis omställning förlängs

Report this content

Regeringen förlänger uppdraget till Tillväxtverket som handlar om att förbereda för ett nationellt program som möjliggörs genom fonden för en rättvis omställning (JTF) 2021–2027. Uppdraget förlängs till den 1 mars 2021. Tillväxtverket har inom ramen för uppdraget redan inkommit med territoriella omställningsplaner för Norrbotten och Gotland. Nu fortsätter uppdraget att även ta fram territoriella omställningsplaner för Västra Götalands län inriktat på raffinaderier och kemiindustri, samt för Västerbottens län inriktat på metallindustrin.

Med ett sådant upplägg föreslås fokus för JTF i Sverige inrikta sig på insatser för omställning av stålindustrin i programområdet Övre Norrland, metallindustrin i Västerbottens län, raffinaderier och kemiindustrin i Västra Götalands län samt mineralindustrin på Gotland. Medlen ska gå till åtgärder som bidrar till klimatomställning i dessa branscher, fortsatt med huvudsaklig inriktning mot anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga.  

– Hela Sverige ska klara omställningen. Fonden för rättvis omställning kommer att bli ett viktigt verktyg för det, och nu får Tillväxtverket mer tid för att förbereda för denna viktiga omställning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Parallellt med Tillväxtverkets uppdrag fortsätter förhandlingen om regelverket på EU-nivå som enligt nuvarande tidtabell ser ut att träda i kraft under våren.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Dokument & länkar