Ingen licensjakt på varg i år

Naturvårdsverket kommer inte att överklaga till nästa instans om inhibitionen. Sannolikheten att domstolen tar upp ärendet är liten. Det innebär troligen att ingen licensjakt kommer att kunna genomföras i år. Naturvårdsverket arbetar istället vidare med att möjliggöra en licensjakt på varg nästa vinter och då är det viktigt att domstolarna snarast fattar beslut om licensjakt ska få ske.

Att använda jakt som verktyg i förvaltningen är viktigt för en aktiv viltförvaltning, precis som arbetet med att förebygga skador och andra förvaltningsverktyg. Naturvårdsverket bedömde att det var viktigt att licensjakt kunde genomföras redan i år. Därför överklagade Naturvårdsverket förvaltningsrättens inhibition av licensjakten till kammarrätten men beviljades inte prövningstillstånd.

─Jag vill poängtera att Naturvårdsverket vill att licensjakt på varg ska kunna genomföras. Vi gör dock bedömningen att det i år inte är möjligt att genomföra licensjakten. Vi gör också bedömningen att det inte är meningsfullt att överklaga frågan om inhibition till högsta instans. Vi kommer att arbeta för att möjliggöra en licensjakt nästa år, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket arbetar nu för att i god tid genomföra en delegering av licensjakten till berörda länsstyrelser enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning.

─Det är angeläget att förvaltningsrätten snarast fattar beslut när det gäller vinterns beslut om licensjakt på varg och att kammarrätten fattar beslut om förra vinterns överklagan om den selektiva och riktade jakten på varg. Domarna kan ge vägledning inför nya beslut om licensjakt på varg, säger Maria Ågren.

Delegering av beslut om skyddsjakt till länen också överklagat

Även Naturvårdsverkets beslut om delegering av rätten att fatta beslut om skyddsjakt till länen har överklagats och delegeringen har därmed stoppats i väntan på rättslig prövning.

─Det är en besvärlig situation. Vi tror på en regionaliserad förvaltning där besluten tas nära de människor som är berörda av rovdjur. Möjligheten att ansöka om skyddsjakt finns dock kvar, ansökan ska ställas till Naturvårdsverket i väntan på att domstolen avgör frågan, avslutar Maria Ågren.

Fakta om överklagandet av licensjakt på varg:

-          Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg överklagas av bland andra Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen.

-          Förvaltningsrätten inhiberar jakten, det vill säga stoppar jakten tillfälligt, för att utreda överklagan.

-          Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrätten inhibition till kammarrätten för att upphäva inhibitionen.

-          Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd och inhibitionen kvarstår.

-          Naturvårdsverket överklagar inte till nästa instans. Naturvårdsverket gör bedömningen att sannolikheten är liten att överklagan av inhibitionen till Högsta förvaltningsdomstolen skulle tas upp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Ågren, generaldirektör, 010-698 15 08, maria.agren@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar: