Lodjurstammen minskar i Sverige och Norge

Report this content

För andra året i rad presenterar Sverige och Norge gemensamt en översikt över lodjurstammen i Skandinavien. Den senaste inventeringen från vintern 2013/14 tyder på en ytterligare nedgång av lodjursstammen.  Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns cirka 840 lodjur i Sverige och 1195 lodjur i Skandinavien.

Lodjuren i Sverige och Norge övervakas med gemensamma metoder sedan 2013. Samarbetet med Norge ger en unik överblick över lodjurstammen på skandinavisk nivå. Samarbetet har resulterat i enklare regelverk. Gemensamma databaser möjliggör ökad insyn i inventeringsarbetet och det har skapats bättre möjligheter för alla att delta i inventeringsarbetet.

- Vid internationella jämförelser så har vi inventeringar i världsklass men som vid all övervakning kan det finnas brister och felkällor i inventeringsresultaten, säger Magnus Kristoffersson, vilthandläggare Naturvårdsverket.

Samkörningen av beståndsövervakningen mellan länderna ger en jämförbar och rättsäker bild av lodjursstammen i Skandinavien vilket är en nödvändig utgångspunkt för förvaltningen av arterna i både Sverige och Norge.

- För att inventeringarna ska bli än bättre ser vi gärna att allmänheten deltar mer i inventeringsarbetet. Observationer från de som vistas i skog och mark är nödvändiga för att inventeringarna ska bli rättvisande. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat, förklarar Magnus Kristoffersson.

Lodjurstammen i Sverige ligger strax under referensvärdet        

Minskningen av lodjurstammen i Sverige har skett gradvis från toppnoteringarna 2008/2009 då 291 familjegrupper kunde konstateras till den senaste inventeringen 2013/14, som visade på 142 familjegrupper.

Lodjuret är en skyddad art och enligt beräkningar baserade på inventeringsresultaten vintern 2013/2014 fanns det i Sverige 840 lodjur. Detta innebär att stammen nu ligger strax under referensvärdet vilket för lodjur är 870 individer. Referensvärdet bör inte understigas om gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas. För att klara målen om gynnsam bevarandestatus i landet krävs det att nedgången av lodjurspopulationen bromsas upp.

Orsaker till lodjurstammens nedgång

Det kan finnas flera orsaker bakom lodjurstammens tillbakagång. Minskningen kan inom renskötselområdet förklaras med en ökad jakt på lodjur. I mellersta Sverige är minskningen sannolikt kopplad till flera olika samverkande faktorer. Andra faktorer kan till exempel vara en minskning av tillgången på bytesdjur eller konkurrens med andra rovdjur.

Även inventeringsarbetet kan påverkas av till exempel snöfattiga vintrar och svåra spårförhållanden. Eftersom inventeringsarbetet utvecklas och förbättras, bland annat genom utveckling av nya metoder, kan delar av minskningen även bero på en överskattning av lodjurstammen vid tidigare inventeringar.

Utveckling av nya metoder för inventering

Inventering och övervakning av viltstammarna bland annat av stora rovdjur är en viktig byggsten för en ansvarsfull och långsiktig viltförvaltning och ligger bland annat till grund för beslut om olika typer av jakt och andra förvaltningsåtgärder.

Naturvårdsverket utvecklar metoder för inventeringar av stora rovdjur för att få ett nationellt system med hög kvalitet. En nationell granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet. I oktober i år fastställde Naturvårdsverket en ny metodik för inventering av björn och varg som kommer att användas i vinterns inventeringar. Arbetet görs i samarbete med norska myndigheter.

Naturvårdsverket har i samarbete med norska Rovdata utvecklat ett skandinaviskt rapportsystem för stor rovdjur, Skandobs. Till Skandobs finns en mobilapp som gör det enkelt att rapportera observationer på plats. Information finns på www.skandobs.se.

Fakta om lodjur

Lodjursrapport

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Kristoffersson, handläggare, 010-698 16 34, magnus.kristoffersson@naturvardsverket.se

Berit Oscarsson, presskontakt, 010-698 13 00, 076-115 15 25, berit.oscarsson@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.