Ökad användning av second hand-kläder i Sverige

Andelen insamlade textilier som såldes i Sverige på second hand-marknaden ökade med 16 procent mellan 2011 och 2013. Under samma period minskade konsumtionen av nya textilier med 9 procent. Detta framkommer i en ny studie från Naturvårdsverket som publiceras idag.

- Om vi kan öka livslängden genom att återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar både råvaror, energi, vatten och kemikalier säger Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket.

Varje kilo ny textil som tillverkas påverkar miljön. Det går åt upp till 29 000 liter vatten för att framställa ett kilo bomullstextil och ungefär ett kilo kemikalier för att göra en T-shirt. Att producera ett kg textil ger upphov till ungefär 15 kg växthusgaser.

SMED (Svenska MiljöEmissionData) har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur användningen av second hand-textilier i Sverige förändrats mellan 2011 och 2013. Studien visar att mängden insamlade textiler som går till återanvändning var ungefär densamma 2013 som 2011. Däremot har andelen av dessa textilier som såldes och återanvändes inom Sverige ökat med 16 procent. 2013 samlades 23 400 ton in för återanvändning. Samtidigt har konsumtionen av mängden nya textilier minskat med 9 procent från 2011 till 2013. 2013 konsumerades 12,5 kg nya textilier per person. Det är framförallt välgörenhetsorganisationerna som dominerar marknaden med 87 procent av second hand-kläder även om försäljningen via näthandeln ökade med 33 procent mellan 2011 och 2013. Försäljning via andra second hand-butiker än de som drivs av välgörenhetsorganisationer står för en mycket liten andel (1 procent) av den totala försäljningen av second hand-textilier.

Textil är ett av Naturvårdsverkets prioriterade områden när det gäller att förebygga avfall och arbeta mot ett mer resurseffektivt samhälle. 2013 föreslog Naturvårdsverket ett nytt etappmål för att Sverige ska ta ett steg närmare en mer hållbar användning av textil. Förslaget innebär bland annat att till 2020 så ska 40 procent av de textilier som satts på marknaden återanvändas. Totalt samlar vi idag in 19 procent av de textilier som sätts på marknaden.

- Vi har under de senaste åren kunnat se en tydlig trend att köpa och använda second hand eller vintage kläder. En trend som vi såklart hoppas håller i sig eftersom vår konsumtion av textil idag inte är hållbar, avslutar Christina Jonsson.

Läs mer om studien på SMED:s webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistik, 010-698 14 92, christina.jonsson@naturvardsverket.se

Staffan Ågren, samordnare för avfallsstatistik, 010-698 13 05, staffan.agren@naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, 076-888 22 35, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Citat

- Om vi kan öka livslängden genom att återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar både råvaror, energi, vatten och kemikalier.
Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket