Positivt att HD väljer att pröva Bunge

Naturvårdsverket välkomnar Högsta domstolens beslut om partiellt prövningstillstånd av tillståndet för kalkbrytning i Bunge på Gotland.

─Vi ser positivt på att Högsta domstolen tar upp målet till prövning, säger Erika Ekman, sektionschef på Naturvårdsverket. Vi har även i andra sammanhang framfört att Natura 2000-frågan måste avgöras före tillåtlighetsbedömningen, eftersom efterföljande instanser annars kan anse sig låsta att ge tillstånd trots att det finns risk för skada på skyddade områden och arter.

Domen från 2009 har komplicerat Natura 2000-prövningen i efterföljande instanser. Högsta domstolens prövning kan leda till ett klargörande kring vilken effekt det så kallade tillåtlighetsinstitutet faktiskt har vid tillämpning av miljöbalken och då särskilt vid prövning av reglerna om skydd av Natura 2000-områden.

─Vi tolkar Högsta domstolens beslut som att de väljer att först pröva den formella frågan om tillåtlighetsdomens verkan, innan domstolen tar ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i de frågor som gäller bland annat Natura 2000-tillståndet och efterbehandlingen av området, fortsätter Erika Ekman.

Naturvårdsverket menar att en logisk följd av beslutet är att verksamheten avbryts i avvaktan på slutligt avgörande.

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erika Ekman, sektionschef, 010-698 11 50, erika.ekman@naturvardsverket.se
Nils Hallberg, jurist, 010-698 16 68, nils.hallberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.