Utsättningsplatser för varg har nu redovisats

Nu har Länsstyrelserna redovisat sina beslut om utsättningsplatser till Naturvårdsverket. Det är åtta län i mellersta Sverige som fått  i uppdrag av regeringen att peka ut två lämpliga områden vardera för utsättning av varg.

- Utsättningsplatsen fungerar sannolikt som en sluss. Det är inte troligt att de stannar i området. Erfarenhet från både Sverige och Nordamerika från tidigare flyttar visar att de vandrar iväg från utsläppsplatsen. Vart de väljer att ta vägen eller bilda revir kan man inte på förhand förutse eller styra, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket.

Alla länsstyrelserna har skickat in redovisningar tillNaturvårdsverket. Flertalet av de länsstyrelser som pekat ut utsättningsområden har genomfört informationsmöten eller skickat ut remisser inför sitt beslut. Länsstyrelserna har tryckt på behovet att informera och förankra i samband med flytt av varg.

Sammanlagt nio utsättningsområden har pekats ut. Två av länsstyrelserna, Dalarna och Värmland, har inte pekat ut områden eftersom de inte kunnat finna lämpliga sådana i sina län. Två av länen har pekat ut ett stort område var som kan användas som två.

Områdena kan nu användas avNaturvårdsverket i samband medNaturvårdsverkets regeringsuppdrag att förbättra den svenska vargstammens genetiska situation.

– Utsättningsplatserna är viktiga för det uppdrag vi har från regeringen om att minska inaveln i den svenska vargstammen. Syftet är att den svenska vargstammen ska uppnå målet om en gynnsam bevarandestatus, det vill säga att vargen har goda möjligheter till långsiktig överlevnad. Att flytta genetiskt viktiga vargar kan vara en åtgärd för att kunna behålla dem och på så sätt minska inaveln hos vargstammen i Sverige, sägerHelene Lindahl Vik, projektledare påNaturvårdsverket.

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helene Lindahl Vik, projektledare genetisk förstärkning av varg, 010-698 10 51, helene.lindahl.vik@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar: