NCAB förvärvar danska Multiprint

NCAB, en av världens största leverantörer av mönsterkort, med huvudkontor i Sverige har idag undertecknat en överenskommelse om att förvärva 100 % av Multiprint A/S i Danmark. Multiprint, som är baserat utanför Köpenhamn, är en av de ledande leverantörerna av mönsterkort i Danmark. Under 2018 omsatte Multiprint motsvarande drygt 60 miljoner svenska kronor och är en lönsam verksamhet som kommer att bidra positivt till NCABs vinst per aktie under 2019. Tillträde planeras ske den 4:e mars 2019.

“Vi är väldigt glada över att förvärva Multiprint, säger Hans Ståhl, VD och koncernchef för NCAB-koncernen. När vi kombinerar vårt tidigare dotterbolag i Danmark med Multiprint blir vi den ledande spelaren på mönsterkort i Danmark. Affären ger också ett bra tillskott till vårt nordiska segment och mer volymer till våra fabriker i Kina. Multiprint och vi har liknande affärsmodell, en lika kundorienterad organisation och kanske viktigast av allt; samma syn på kvalitet vilket är det viktigaste när det gäller mönsterkort.”

För ytterligare information, kontakta:

Anders Forsén, CFO +46 (0)8 4030 0051

Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0)70 763 81 25

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterade på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har lokal närvaro i 17 länder in Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2017 till 1 400 miljoner kronor. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Om oss

NCAB Group är en av världens ledande leverantörer av mönsterkort och erbjuder designstöd, prototyper, produktion och kvalitetssäkring till 1 725 kunder på cirka 45 marknader globalt. Företaget erbjuder ett brett spektrum av mönsterkort som produceras i externa fabriker, huvudsakligen belägna i Kina. NCAB har cirka 378 anställda, 17 lokala dotterbolag runt om i världen och omsätter cirka 1,6 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar