NCC tecknar entreprenadkontrakt för elförsörjning på Jylland

Report this content
Läs original

NCC tecknar ytterligare ett kontrakt med Energinet för elutbyggnad i Danmark. NCC ska utföra anläggningsarbeten när vindkraftsparken Thor Offshore Wind Farm på Jylland ska anslutas till det nationella elnätet. Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK.  

NCC ska utföra en styrd borrning under Storå, väster om Holstebro. Foto: NCC

Uppdraget går ut på att installera 31 kilometer 220 kV-kablar från Idomslund till Volder Mark på västra Jylland, där en ny transformatorstation håller på att byggas. Det är härifrån som den ström som genereras av vindkraftsparken kommer att överföras till elnätet.

‒ Infrastrukturuppdrag är ett strategiskt viktigt område för NCC och utbyggnad och uppgradering av elnätet är ett av de komplexa områden som vi har kompetens att utföra. Från planeringsfas till utförande. Vi ser fram emot att arbeta med Energinet även i detta projekt, säger Flemming Carlsen, chef för NCC Infrastructure i Danmark.

Utöver anläggningsarbetet för de 24 kilometer långa kablarna kommer 7 kilometer styrd horisontell borrning och kabelnedläggning att utföras. Den styrda borrningen kommer att pågå från sommaren 2023 till sommaren 2024, medan gräv- och kabelarbetet kommer att äga rum mellan våren 2024 och hösten 2024.

Uppdraget om cirka 200 miljoner SEK kommer att orderregistreras i andra kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC AB, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.