NeoPharma träffar överenskommelse om distribution av Duodopa i USA

NeoPharma träffar överenskommelse om distribution av Duodopa i USA Läkemedelsbolaget NeoPharma Production AB i Uppsala har genom sitt dotterbolag Nouvel Pharma Inc. träffat en preliminär överenskommelse med Gentiva Health Services Inc. om distributionsrättigheterna för Duodopa i USA. Duodopa förskrivs för närvarande på licens och riktar sig till svårt sjuka patienter med Parkinsons sjukdom där konventionell tablettbehandling inte fungerar tillfredställande. En ansökan om registrering av Duodopa som läkemedel planeras att lämnas in till Läkemedelsverket i år. Registreringsansökningar för Europa och USA är planerade något senare. "Vi har bedömt olika alternativ för att distribuera Duodopa i USA och Gentiva erbjuder de bästa möjligheterna för en framgångsrik distribution. Vi är mycket nöjda med att nu kunna ha träffat en preliminär överenskommelse med Gentiva." säger Curt Nilsson VD, i NeoPharma. "Gentiva är den största distributören i USA av produkter och tjänster till hemsjukvården. Bolaget har nära 30 års erfarenhet på marknaden och finns på mer än 400 orter i 43 delstater. Gentiva har erfarenhet av framgångsrik distribution och försäljning av likartade produkter och deras erfarenheter kan direkt tillämpas på Duodopa . Gentivas säljstyrka på drygt 125 personer kommer att medverka i arbetet att informera neurologerna om Duodopa . NeoPharma och Gentiva kommer gemensamt att utforma marknadsföringen av Duodopa i USA." fortsätter Curt Nilsson. NeoPharma som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedelsberedningar och system för behandling av Parkinsons sjukdom grundades 1994 och är baserat i Uppsala och har 13 anställda. För ytterligare information: Curt Nilsson, VD i NeoPharma Production AB, tel 018-69 23 83 eller 070-55 570 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar