Nyemission ger NeoPharma drygt 40 miljoner

Nyemission ger NeoPharma drygt 40 miljoner Läkemedelsbolaget NeoPharma Production AB i Uppsala har genomfört en nyemission som tillför bolaget 40,7 miljoner kronor. Nyemissionen har tecknats av Atle Företagskapital AB, Swedestart och familjen af Jochnick. "Vi är mycket nöjda med att nyemissionen kunnat genomföras som planerat och får nu goda förutsättningar att fortsätta uppbyggnaden av NeoPharma." säger Curt Nilsson, VD i NeoPharma. "Emissionslikviden skall användas för att täcka det fortsatta arbetet med klinisk utveckling och registrering av Duodopa i Europa och USA. Vi kommer också att använda de tillförda medlen i uppbyggnaden av bolagets organisation och för den internationella lanseringen av Duodopa . Därutöver kommer likviden att tas i anspråk för fortsatt teknisk och klinisk utveckling av NeoPharmas andra projekt." framhåller Curt Nilsson. Duodopa förskrivs för närvarande på licens och riktar sig till svårt sjuka patienter med Parkinsons sjukdom där konventionell tablettbehandling inte fungerar tillfredställande. En ansökan om registrering av Duodopa som läkemedel planeras att lämnas in till Läkemedelsverket i år. Registreringsansökningar för Europa och USA planeras något senare. NeoPharma som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedelsberedningar och system för behandling av Parkinsons sjukdom grundades 1994 och är baserat i Uppsala och har 12 anställda. För ytterligare information: Curt Nilsson, VD i NeoPharma Production AB, tel 018 - 69 23 83 eller tel 070 - 55 570 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar