Bokslutskommuniké Nepa AB (publ), Q4 2017

Report this content

INVESTERINGAR I SKALBARA PRODUKTER BÖRJAR GE RESULTAT – BRUTTOVINSTEN ÖKAR SNABBARE ÄN PERSONALKOSTNADERNA.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade 11,4% till 61,4 (55,2) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 18,1% till 47,6 (40,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,8 (0,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 0,11 (0,07) kronor, efter utspädning 0,11 (0,07) kronor

HELÅRET, JANUARI – DECEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade 15,6% till 213,1 (184,4) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 15,4% till 157,9 (136,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,8 (0,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -20,5 (-1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -2,87 (-0,13) kronor, efter utspädning -2,82 (-0,13) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

UNDER PERIODEN

 • För sjätte gången sedan 2011 utsågs Nepa Sverige till Gasellföretag av Sveriges största affärstidning Dagens Industri. Nepa tillhör fortsatt de 0,5 procenten av svenska bolag som växer snabbast.
 • Nepa Finland utsågs till ”Achiever 2017” av Finlands största affärstidning Kauppalehti. Nepa Finland är ett av 1 procent av Finlands snabbast växande bolag. Endast 4 procent av finska företag klarar samtliga kriterier för att uppnå Achiever-status.

EFTER PERIODEN

 • I mars anställde Nepa USA den mycket erfarne Matt Nitzberg till rollen som CCO, Chief Client Officer, och förstärkte därmed försäljnings­organisationen på den prioriterade amerikanska marknaden. Matt har tidigare bland annat varit avgörande för dataanalysföretaget dunnhumbys stora försäljnings­framgångar i USA. I samband med rekryteringen öppnar Nepa kontor i Cincinnati, Ohio, i tillägg till befintlig verksamhet i New York/New Jersey, Denver och Miami.

VD HAR ORDET 

Under 2017 har vi följt den plan som kommunicerades inför börsintroduktionen i april 2016. Vi har under året tagit flera viktiga steg mot att realisera våra mål:

 • Förbättrad skalbarhet genom ytterligare investeringar i produktplattformen ActionHub®.
 • Fortsätta vår kraftiga tillväxt genom att investera i den snabbväxande verksamheten i Storbritannien, etablera Nepa i världens största marknad USA, samt fortsätta tillväxten i Sverige, Danmark, Finland, Indien och Norge.

För att hjälpa våra kunder i utmaningen att omvandla deras enorma datamängder till information som är agerbar på daglig basis, har vi under året fokuserat utvecklingen av ActionHub® på system för att distribuera ut rätt information, till rätt person och vid rätt tidpunkt. Den nya funktionaliteten innefattar bland annat:

 • Closed-loop-feedback, vilket ger butiks- och avdelningschefer, möjlighet att omedelbart vidta åtgärder till de kunder som haft en negativ interaktion med företaget.
 • Real-time dashboard, som ger användaren möjlighet att i realtid följa och analysera kundupplevelser.
 • Under våren 2017 valdes Nepa till den första partnern till Facebook utanför USA inom marketing mix modelling. Samarbetet möjliggör för Nepa att hjälpa våra kunder att optimera deras marknadsföring inom Facebook och dess nätverk med hjälp av data på aggregerad nivå (aldrig på individnivå). Såväl data som processer följer EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Nepa har alltid värdesatt en transparent process för hur vi samlar in och analyserar data för våra kunders räkning. Vi välkomnar därför den ökade kontroll och ansvar som den kommande EU-förordningen GDPR innebär för våra kunder och för oss som hanterar deras data.

Vi ser nu de första resultaten på en förbättrad skalbarhet. Ökningen av våra personalkostnader har sedan börsintroduktion varit stor till följd av investeringar i produkt och försäljning, men öknings­takten har gradvis minskat varje kvartal under 2017, från 40 procent i första kvartalet till 16 procent i fjärde kvartalet. Samtidigt uppvisar vi en stabil ökning av bruttovinsten, där den under fjärde kvartalet överstiger ökningen i personalkostnad och uppgår till 18,4 procent, en trend vi ser fortsätter under 2018.

Vi växer i kvartal 4 för fyrtiosjunde kvartalet i rad. För helåret 2017 ökade bruttovinsten med 15,4 procent. Rörelseresultatet uppgick i fjärde kvartalet till 0,9 MSEK och för helåret till -19,8 MSEK.

Några av de steg vi tagit för att nå våra tillväxtmål är:

 • I maj 2017 tillträdde Ken Peterson som VD för Nepa USA och redan under sommaren inleddes samarbete med vår första amerikanska kund. I mars 2018 tillträdde Matt Nitzberg som försäljningsansvarig i USA. Matt har tidigare hjälpt ett flertal stora aktörer att driva tillväxt, bland annat som en av de första i dunnhumbys amerikanska ledning där Matt var avgörande i att framgångsrikt driva försäljningen.
 • 2017 var första helåret med Lindsay Parry som VD för Nepa i Storbritannien. Verksamheten har under året uppvisat en mycket god tillväxt där vi bland annat inlett ett globalt samarbete med ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror.
 • På vår hemmamarknad Sverige blev vi för sjätte gången utsedd till Gasellbolag av tidningen Dagens industri. Samtidigt belönades Nepa i Finland med Achievers Award 2017. Vi ser en god tillväxt på samtliga marknader.

Att vi under 2017 lyckats med uppsatta mål för skalbarhet och tillväxt i USA och Storbritannien och samtidigt uppvisa en fortsatt god tillväxt med allt starkare nettomarginaler på vår hemmamarknad Sverige, sätter oss i en god position för 2018.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack för ett fantastiskt år till samtliga medarbetare på Nepa samt till våra kunder, partners och aktieägare. Nu ser vi fram emot ett fortsatt spännande 2018.

Fredrik Östgren

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD                            P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+46 733 345 069                                 +46 706 404 824
fredrik.ostgren@nepa.com                 p-o.westerlund@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08:00 CET.

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Finland, Norge, Danmark, England, Indien, USA och Sverige, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Bokslutskommuniké Nepa AB (publ), Q4 2017
Twittra det här

Citat

Vi ser nu de första resultaten på en förbättrad skalbarhet. Ökningen av våra personalkostnader har sedan börsintroduktion varit stor till följd av investeringar i produkt och försäljning, men öknings-takten har gradvis minskat varje kvartal under 2017, från 40 procent i första kvartalet till 16 procent i fjärde kvartalet.
Fredrik Östgren