Dela

Kontakt

 • Ulrich Boyer

  CEO


  Maria Skolgata 83 118 53 Stockholm Sweden
  +46 70 822 66 18
  https://en.nepa.com/
 • Länkar

  Citat

  Det är ett stort nöje att kunna utnämna Ann-Christine till posten som vår nya CFO. Ankis bakgrund inom redovisning och finansiell rapportering samt hennes roll i att utveckla vår rapportering inför börsintroduktionen 2016 gör henne till den perfekta kandidaten att ta över som CFO
  P-O Westerlund, CEO Nepa
  Vår relation med investerare är viktig och dessa utnämningar tjänar till att upprätthålla och vidareutveckla vår kommunikation med kapitalmarknaden. Vi avser att ytterligare stärka förtroendet för bolaget och förbättra vår transparens långsiktigt
  P-O Westerlund, CEO Nepa
  We chose Nepa as a brand insight partner after doing a study with them where they really showed their skills in understanding our brand and our opportunities. Since this is a global assignment, the collaboration will be an important component in our strategy going forward since our brand's strength is of highest priority for us.
  Eleonore Säll, Executive Vice President of Global Brand at GANT
  GANT is an iconic brand and we are absolutely thrilled to be working with them with what we do best, brand tracking and advisory on multiple markets as a fundament for effective building of brand and business.
  P-O Westerlund, CEO at Nepa
  Skälet till VD-bytet är att Nepa behöver förändras och att bolaget behöver ett tydligare fokus på sunda finanser genom kostnadskontroll, effektivisering och riskhantering samt en försäljningsstrategi som innebär kraftsamling runt försäljning av ett mer fokuserat urval av våra produkter för att få ut mer av potentialen i kärnerbjudandet och den underliggande tekniska plattformen. P-O Westerlund är en erfaren ledare som kan leverera vad vi behöver, nu.
  Ulrich Boyer, styrelsens ordförande
  Jag ser fram emot att förverkliga den strategi vi har lagt för att snabbt nå lönsamhet. Nepa har ett fantastiskt erbjudande till marknaden, en kundlista som de flesta av våra konkurrenter verkligen avundas, medarbetare med ett otroligt driv och potential, samt en stabil and sofistikerad teknisk plattform i botten, vilket sammantaget ger oss goda förutsättningar för att nå våra mål.
  P-O Westerlund, tillträdande VD och koncernchef
  Efter att själva grunden är implementerad är vår ambition att bygga vidare på programmet med att koppla på finansiell data för att på så sätt skapa ytterliggare tydlighet och agerbarhet.” Hanna Wallin Produktägare Nepa CX. “Vår växande kundbas i Europa och USA är ett bevis på det ökande behovet för nästa generations kundupplevelseprodukter och konsulttjänster. Vårt team arbetar fokuserat på att utveckla vårt erbjudande för att möte kraven och behoven från vår växande kundbas.”
  Fredrik Östgren, Nepa CEO.
  ”Vi är exalterade över möjligheten att få arbeta med Psyonix och utvecklas till en strategisk partner i deras varumärkesarbete. Det här samarbetet bekräftar att vår strategi i USA fungerar och att våra kunder ser värdet av hur vi kombinera undersökningsdata med beteendedata för att optimera insikter”
  Ken Peterson, VD, Nepa US, Inc.
  Vi ser nu de första resultaten på en förbättrad skalbarhet. Ökningen av våra personalkostnader har sedan börsintroduktion varit stor till följd av investeringar i produkt och försäljning, men öknings-takten har gradvis minskat varje kvartal under 2017, från 40 procent i första kvartalet till 16 procent i fjärde kvartalet.
  Fredrik Östgren
  Retailers och CPG-bolag behöver nya sätt att förstå sina kunder, prioritera sina investeringar och snabba på beslutsprocesserna.
  Ken Peterson
  Nepas framgångar hos flera av världens största retailaktörer och varumärkesägare är ett bevis på ett fantastiskt team, med stark kultur och hög kapacitet.
  Matt Nitzberg
  Försäljning och marknadsföring prioriteras och försäljningsorganisationen har förstärkts med representation i Denver och Miami.
  Fredrik Östgren
  Intresset för vår Consumer Science Platform är stort och vi älskar att hjälpa våra kunder öka sin konkurrenskraft med direkt agerbara konsumentinsikter.
  Mikael Brunberg
  Med Nepas consumer science-plattform får vi möjlighet att identifiera såväl konsumenters åsikter som deras beteenden. Vi kan agera inom våra tillväxtområden och hela tiden se kopplingen till ökad försäljning.
  Eddie Hernandez
  Vi förenklar beslutsprocesser. Å ena sidan behöver Elgiganten välja mediekanaler som ökar långsiktiga varumärkeffekter. Å andra sidan ska kommunikationen omvandlas till konkret försäljning – här och nu.
  Fredrik Östgren
  Jag är oerhört stolt över våra medarbetare och även över våra unika produkter som gör den här tillväxten möjlig.
  Fredrik Östgren
  Det här är insikter som behövs för att kunna ta rätt affärsbeslut och för att kunna agera effektivt ute i butiksleden.
  Fredrik Östgren
  Vi vill ju ha maximal utväxling på vår marknadsföring och vi vill förstå om vår varumärkesplattform håller.
  Elin Finnström
  Vi är övertygade om att vårt samarbete hjälper Oriflame att få tillgång till tillförlitliga insikter som kan stärka varumärkets position ytterligare.
  Johan Rinaldo
  Nepa hjälper oss att förstå vår varumärkesposition in i minsta detalj. De hjälper oss också att definiera formeln för framgång på respektive marknad.
  Frédérique Jacqmart
  Under april blev det klart att Nepa blir den första partnern till Facebook utanför USA inom marketing mix modelling, vilket är ett gott bevis för att de investe-ringar vi tagit i produkten stärker oss som företag.
  Fredrik Östgren
  Med Ken i spetsen kan vi omedelbart börja erbjuda vårt framgångsrika ActionHub®-koncept till amerikanska företag och därmed, ge dem möjligheten att implementera ett data-drivet beslutsfattande på alla nivåer i sina organisationer.
  Fredrik Östgren
  Såvitt jag vet är Nepa det enda företag som har lyckats koppla ihop undersökningsdata med beteendedata och gjort det möjligt för våra kunder, från chefer till de som jobbar i frontlinjen, att förstå de ekonomiska konsekvenserna av de förändringar som de rekommenderas att genomföra.
  Ken Peterson
  Med professor Roggeveens analytiska förmåga och Simon Hays internationella erfarenhet och globala nätverk, inte minst på våra nyckelmarknader England och USA, kommer Nepa att kunna ta ett stort steg mot att nå våra mål.
  P-O Westerlund
  Partnerskapet ligger i linje med vår globala strategi. Den direkta åtkomsten till detaljerad Facebook-data hjälper oss att snabbt och kontinuerligt leverera rekommendationer till de som har direkt nytta av dem i ett företag.
  Fredrik Östgren
  Eftersom vi nu har konstant tillgång till detaljerad information kopplad till region, kampanj och målgrupp inom specifika tidsserier, kan vi hela tiden förse våra kunder med relevanta affärsinsikter i våra MMM-projekt.
  Andreas Nordfors
  Trots att Nepa vuxit starkt de senaste åren är vi övertygade om att bolaget fortfarande bara befinner sig i början på sin utveckling. Vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera bolaget och vi kommer alla att även fortsättningsvis vara starkt engagerade i Nepa och vi kvarstår som långsiktiga ägare i bolaget”, säger Ulrich Boyer, styrelseordförande i Nepa.
  Ulrich Boyer
  Med utgångspunkt i ActionHub® kan vi på Nepa koppla ihop alla nya kundinsikter med företagens egna KPI:er och därigenom visa på nya tillväxtmöjligheter, säger Lindsay Cowan, ny VD på Nepa UK.
  Lindsay Cowan
  - Nepa har ett unikt och globalt beprövat produktkoncept i ActionHub®. Det är dags att vi berättar om det och låter hela den brittiska marknaden ta del av vårt erbjudande.
  Hans Skruvfors
  För att lyckas med målet att göra England till ett av Nepas starkaste marknadsfästen, förvärvar vi 9,9 procent av dotterbolaget Nepa UK Ltd som nu blir ett helägt dotterbolag.
  Hans Skruvfors
  Bloggpanelen blir ytterligare ett verktyg som gör oss mer relevanta för alla parter och som höjer kvalitén på marknaden som helhet. Det kommer att ge oss bättre statistik, mer insikter och en mer verklighetsförankrad kampanjuppföljning avseende bloggen som medieformat.
  Öjje Holt, VD på Tailsweep
  Att kunna strukturera, sammanfatta och analysera all denna data är helt avgörande för att vi ska kunna ta bra och relevanta affärsbeslut.
  Ebba Ljungerud, Chief Commercial Officer på Unibet Group
  - Vi vill hjälpa Unibet Group att skapa en ännu starkare grund för sitt beslutsfattande genom att fördjupa förståelsen för och klargöra de bakomliggande orsakerna till deras konsumentens behov och önskemål.
  Katarina Slotte, Head of Media and Entertainment på Nepa
  På Nepa ser vi fram emot att kunna förse Kronans beslutsfattare, från företagsledning till enskilda butiker med direkt agerbara insikter genom vårt verktyg ActionHub® – ett unikt holistiskt verktyg som hjälper till att förbättra och maximera både kundupplevelse och försäljning.
  Björn Nordenborg, Commercial Director Nepa Retail
  Vi kommer att förstå mer om varför, vad och var vi ska prioritera för att få så nöjda kunder som möjligt. Dessa insikter baseras både på vad kunderna tycker, hur de har agerat och hur de kommer att agera i realiteten.
  Anna Wallenberg, Drift- och Försäljningsdirektör på Kronans Apotek
  Jan Scherman kommer att lyfta våra egna insikter till nya höjder. Det innebär att vi kan leverera ännu mer affärsnytta för våra kunder
  Fredrik Östgren, VD på Nepa
  - Redan under min tid på TV4 hade jag förmånen att ta del av och inse affärsnyttan i Nepas analyser. Vi hade ett långvarigt samarbete som starkt bidrog till att vi kunde lyckas med våra TV-kanaler, säger Jan Scherman. Därför känns det extra roligt för mig att nu bli rådgivare hos Nepa och få en direkt möjlighet att påverka företagets fortsatta utveckling.
  Jan Scherman
  - Nepa har en unik kompetens och ett imponerande utbud av kunder inom många olika branscher över hela världen. Deras insikter om mediebranschen och förändrade konsumtionsvanor står i en klass för sig.
  Jan Scherman
  Detta är en stor dag för Nepa – listningen är kulmen på en tio år lång tillväxtresa. Ändå är det på många sätt bara början. Vi är väldigt glada över det stora intresse och förtroende som aktiemarknaden har visat oss. Listningen innebär att vi kan ta nästa kliv genom att investera i vår framgångsrika ActionHub®-plattform och fortsatta internationella expansion.
  Fredrik Östgren, VD - Nepa AB (publ)
  Vi är väldigt glada över att få välkomna en så erfaren entreprenör som Bo till styrelsen i Nepa. Detta är en milstolpe i Nepas historia. Tillväxten i Nepa har varit väldigt snabb de senaste åren. Med Bos erfarenheter inom systemutveckling och företagande i USA samt den förestående kapitalanskaffningen i samband med Nepas notering på Nasdaq First North, ser vi nu fram emot nästa stora internationella kliv.
  Ulrich Boyer, Styrelseordförande Nepa AB (publ)
  Att bli invald i styrelsen för Nepa känns som att komma hem. Jag har följt Nepas fantastiska tillväxtresa på nära håll genom åren och nu känns det som rätt tidpunkt för mig att kliva ombord och bidra till en fortsatt internationell expansion.
  Bo Mattsson
  Vi grundade Nepa med målet att förändra en traditionell industri och bygga ett globalt företag. Sedan starten i maj 2006 har Nepa varit ett av Sveriges mest innovativa och snabbast växande företag. Hösten 2015 blev Bolaget för femte året i rad utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri. Med fler än 350 kunder som vi jobbar med i över 50 länder är vi på god väg att uppnå vårt mål. Vi är dock långt från nöjda. För att hjälpa företag med den pågående digitaliseringen, och skapa framtidens researchbolag, har vi utvecklat och lanserat ActionHub®, den mest snabbväxande produkten vi någonsin tagit fram. Vi har fått en fantastisk respons från marknaden gällande ActionHub® och några av Sveriges största och mest välrenommerade företag finns redan på kundlistan. Vi beger oss nu ut på en ännu snabbare tillväxtresa där vi ska etablera ActionHub® på en global marknad. Jag välkomnar dig som aktieägare i Nepa och som resesällskap!
  Fredrik Östgren, VD Nepa
  Vi är stolta över att få välkomna Splay Networks som kund hos Nepa. Tillsammans kommer vi utveckla unika lösningar för reklamuppföljning i digitala nätverk och ge annonsörer tillgång till agerbara insikter kring en svårtillgänglig men åtråvärd målgrupp: millenials.
  Olle Råghall, Commercial Director Media & Entertainment, Nepa
  Vi har länge letat efter ett optimalt sätt att mäta reklam och varumärkeseffekter i vårt nätverk. Vi kommer inte bara erbjuda en unik och detaljrik uppföljning utan även ge våra annonsörer ett mervärde i möjligheten till beslutsgrundande research på en hyperintressant målgrupp.
  Victor Ljungberg, Global Head of Sales, Splay
  Vi är glada att kunna välkomna Nordic Cinema Group till den växande skara av kunder som väljer ActionHub™ för att omsätta kundens röst till agerbara insikter. Efter ett mångårigt nära samarbete med SF Bio, känns det fantastiskt roligt att få bredda perspektivet och nu stödja hela koncernen i arbetet med att kontinuerligt stärka bioupplevelsen.
  Lisa Henning, Team Lead Retail & FMCG Industry Sweden, Nepa
  Vi är väldigt nöjda med upphandlingen. ActionHub™ kommer göra det lättare för oss att ta beslut baserat på vad våra biokunder tycker och tänker och hur det påverkar gruppens lönsamhet. Valet föll på Nepa eftersom deras erbjudande möjliggör att alla våra avdelningar kan ta datadrivna och kundorienterade beslut.
  Jonas Yngfalk, Group Business Development Manager, Nordic Cinema Group
  Detta är en milstolpe för Nepa. Vi fortsätter vår aggresiva tillväxtstrategi på en mycket spännande kontinent. Vi är stolta att ha fått förtroendet av The Namibian Broadcasting Corporation (nbc) och ser fram emot ett fruktsamt samarbete.
  Olle Råghall, Commercial Director Media & Entertainment på Nepa
  Vi är otroligt glada och stolta för att vi får den här utmärkelsen ännu ett år. Det här är ytterligare ett bevis på att marknaden uppskattar vårt erbjudande av innovativ och agerbar research och dessutom en fantastiskt rolig bekräftelse för alla anställda på Nepa.
  Fredrik Östgren, VD - Nepa
  Vi är väldigt glada över detta givande samarbete med Acast. Vi är fulla av tillförsikt att panelen ska skapa förutsättningar för en bättre upplevelse för både lyssnare och podcastare, men även för annonsörer som får en bättre insikt i beteenden och preferenser i detta relativt nya medie.
  Olle Råghall, Kommersiell Chef Media, Nepa
  Äntligen så får även den så heta podcastbranschen en egen panel. Vi är oerhört stolta att tillsammans med Nepa ta ett ägarskap över detta i Sverige, det är ett viktigt steg för att genom research ge podcastbranschen djupare insikter och även en bättre kampanjuppföljning. Detta ska bli oerhört spännande att följa!
  Öjje Holt, Kommersiell Chef, Acast
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp