Nepa AB utser valberedning

Report this content

STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande analysföretag som erbjuder lösningar för att lyfta varumärke och försäljning genom ökad marknadseffektivitet, har fått en valberedning utsedd för företaget. Nepas fyra största aktieägare per den 30 september 2021 har i samråd med styrelsens ordförande Katarina Bonde utsett följande representanter att ingå i valberedningen:

- Ulrich Boyer, eget innehav

- Marcus Wahlberg, utsedd av Elementa

- Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur

- Niclas Öhman, utsedd av P-O Westerlund, eget innehav samt bolag  

Katarina Bonde har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer. Aktieägare i Nepa AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande per e-post katarina.bonde@nepa.com eller per post till: Nepa AB, Valberedningen, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Katarina Bonde

katarina.bonde@nepa.com

Om Nepa

Med huvudkontor i Stockholm, med kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien, hjälper vi några av världens mest ansedda varumärken i mer än 50 länder att optimera kundupplevelseinvesteringar och få mer effekt på deras marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI:s Gasellpris sex gånger sedan 2011 för sin snabba organiska tillväxt. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016.


Erik Penser Bank (tel: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se) är Nepas Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar